Arhive etichetă: omenire

Poveşti nemuritoare (3)

” (…) Posedând calitatea de a cumpăra totul, posedând calitatea de a-şi însuşi obiectele, BANII constituie obiectul în posesie eminentă. Universalitatea calităţii lor este atotputernicia esenţei lor. Ei contează, de aceea, ca entitate atotputernică.

Ceea ce îmi este accesibil prin intermediul banilor, ceea ce eu pot plăti, adică ceea ce pot cumpăra banii, aceasta sunt eu însumi, posesorul banilor. Cât de mare e puterea banilor, atât de mare e şi puterea mea. Calităţile banilor sunt calităţi şi forţe esenţiale ale mele, posesorul lor. Ceea ce sunt şi pot eu nu este nicidecum determinat de individualitatea mea. Eu sunt urât, dar îmi pot cumpăra cea mai frumoasă femeie. Aşadar, nu sunt urât, căci banii anihilează efectul urâţeniei, puterea ei respingătoare. Sunt rău, necinstit, lipsit de scrupule, stupid, însă banul este respectat, deci şi posesorul lui. Banul este bunul suprem, deci şi posesorul lui este bun. Eu sunt lipsit de spirit, însă banii fiind adevăratul spirit al tuturor lucrurilor, cum ar putea posesorul lor să fie lipsit de spirit? Şi apoi, el îşi poate cumpăra oameni de spirit, iar cel ce are putere asupra oamenilor de spirit nu are oare mai mult spirit decât toţi oamenii de spirit? Eu, care, datorită banilor, sunt în stare să fac tot ceea ce poate dori o inimă omeneasca, nu posed oare toate facultăţile omeneşti? Nu transformă deci banii mei incapacitatea mea în contrariul ei?

Dacă banii sunt legătura care mă uneşte cu viaţa omenească, care leagă societatea de mine şi mă leagă şi pe mine de natură şi de om, nu sunt oare banii legătura tuturor legăturilor?

Inversarea şi confundarea tuturor calităţilor umane şi naturale, înfrăţirea incompatibilităţilor, această putere divină a banilor rezidă în esenţa lor, ca esenţă generică înstrăinată, care alienează şi se alienează, a omului. Ei sunt capacitatea alienată a omenirii”

Karl Marx, ” Manuscrisele economico-filosofice din 1844″, Ed. Politica, Bucuresti 1987, pag. 119-122, traducerea de Vasile Dem. Zamfirescu