Arhive zilnice: 16 iunie 2019

Nyãya, surâsul, tăcerea

Și spune ceva,
murmură ceva,
foarte grav ceva,
despre el, despre lucruri,
o cumplită spovedanie:
Lucrurilor, senzitivelor,
moartelor, mireselor,
el nu v-a iubit,
el, zăpăcindu-vă,
s-a zăpăcit

Lumea este alcătuită dintr-un flux continuu de sisteme echivoce, greşeli, acțiuni, materie şi dureri…

We mustn’t, Buddy. If we start, we won’t stop…

…universul discursiv al  cunoaşterii umane poate fi organizat în şaişpe categorii. Primele nouă analizează modurile cunoaşterii (percepție, inferență, comparație şi demonstrație), obiectele cunoaşterii (suflet, corp, simțuri, obiecte, inteligență, intelect, activitate, greşeală, renaştere, rezultatul, acțiunii, suferință, eliberare), din îndoială, scop, familie, dogme, elementele silogismului (propoziție, rațiune, exemplu, explicație, concluzie), din respingere şi confirmare…

I’d rather hear you tell the story, Buddy. That way I can imagine it more…

Celelalte şapte categorii sunt de fapt strategii pentru a preveni şi elimina erorile: discuția, controversa, sofismul, contradicția, echivocul, nonsensul şi discordanța…

Surâsul apare la vârsta de trei luni. Tăcerea e un act cultural (parcă a zis-o Porfir, nu ştiu, verific…)