Arhive zilnice: 24 ianuarie 2019

Iar mâine, ce-ți voi mai mâine scrie…

E greu să stingi cu cerneală o iubire. D-apoi cu pixeli. O iubire încadrabilă în fatalitățile biologice. Care-ți livrează instant o nonidentitate. Un jaf sufletesc făcut cu mănuşi de catifea. Dar tot jaf. Îți rămâne doar nişte mărunțiş. Pentru autocompătimire. O iubire construită cu unelte deformate: distanța şi timpul. Era sa zic clipa. O iubire pe care o lipeşti pe pereții blocurilor cenuşii. Precum pâinea lipită de Dali pe pereții muzeului Figueras. Urlând că pâinea aceea te vindecă de rațiune. E aristocratică. Estetică…

Da, iubirea aceasta ucide rațiunea. Şi e greu de stins cu pixeli sau cerneală.

Update: https://youtu.be/NXs4iOwD9DA