Arhive zilnice: 24 decembrie 2018

Crăciunul. Celebrare, transgresiune, defulare?

„… să fie sărbătorile de două soiuri distincte, aşa cum socotesc unii cercetători, de celebrare şi de transgresiune, primele disciplinate, încorsetate în ritual, cele secunde întemeiate pe „logica plăcerii”, pe dezmățul dus la paroxism? Sau orice sărbătoare e o defulare, „o supapă de siguranță” a psihicului obosit, excedat de monotonie? Oare Crăciunul nostru exclude întrutotul dezlănțuirea Saturnaliilor de care, calendaristic, se arată foarte apropiat? Nu cumva fondul orgiastic implică o foame de originar, o retrospecție convulsivă care nu e străină, în vâlvătăile vitalității sale, de fervorile religioase? Pe buna dreptate, Roger Caillos releva împrejurarea că sărbătorile au ca arhetip orgiile primitive, precum o reactualizare a haosului primordial.”

Gheorghe Grigurcu- Jurnal I, pag.85

Crăciun fericit, wordpressiştilor!